Promocja Tymbarka

Wolny rok za jeden sok

Buja­nie w hamaku z wido­kiem na lazu­rowe morze nagród.

Można było poma­rzyć, a teraz można wygrać! I zafun­do­wać sobie wolny rok, np. na Nauru.

Ale my nie pla­żu­jemy. Stwo­rzy­li­śmy kon­cept, kre­ację i reali­zu­jemy aktu­alną pro­mo­cję soków Tymbark.

Leave a Reply

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Comment Spam Protection by WP-SpamFree